Croeso i Ieuenctid Sir Gâr! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwobrau Arian ac Efydd Cynllun Dug Caeredin

Postiwyd gan Carmarthenshire Youth Editor o Sir Gaerfyrddin - Cyhoeddwyd ar 20/02/2012 am 16:26
1 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Chwaraeon a Hamdden, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli

  • DofEwelsh

ENGLISH

Mae'r cynllun Gwobrau Dug Caeredin yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn boblogaidd erioed ac mae'n dal i fynd o nerth i nerth.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin ar 7 fed Chwefror 2012. Gwahoddwyd pobl ifanc a'u rhieni o bob cwr o Sir Gaerfyrddin i'r noson fawreddog pryd y byddai'r rhai a lwyddodd i ennill gwobrau dan gynllun Dug Caeredin yn derbyn eu gwobrau.

Roedd y seremoni i gyflwyno’r gwobrau arian ac efydd eleni yn arbennig o brysur a daeth nifer dda iddi, oddeutu 579 o bobl ifanc: roedd 447 yn derbyn gwobrau efydd, 86 yn derbyn gwobrau arian a 46 yn derbyn gwobrau aur.

Cafodd y rhai a oedd yno gyfle i glywed anerchiad y siaradwraig wadd, Tori James, dynes leol o Sir Benfro a oedd y ddynes gyntaf o Gymru i ddringo Mynydd Everest. Enillodd Tori ei gwobr  Dug Caeredin hi cyn cychwyn ar ei gyrfa, a aeth hi o alldeithiau 'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol i rasys tm i Begwn Magnetig y Gogledd lle'r oedd yn -40oC.

Meddai Stephanie Price, Cyfarwyddwraig Cynllun Dug Caeredin yng Nghymru: “Gall yr holl bobl ifanc hyn ddathlu ac ymfalcho yn yr hyn y maen nhw wedi'i gyflawni. Mae gan bob un ohonyn nhw'r potensial i gyflawni'n neilltuol.”

Ffeithiau Diddorol

Yn Sir Gaerfyrddin y mae'r nifer mwyaf o bobl ifanc sy'n rhan o gynllun Gwobr Dug Caeredin drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru.

I gyd, dechreuodd 1,025 o bobl ifanc ar gynllun Gwobr Dug Caeredin yn Sir Gaerfyrddin yn 2010–2011. Mae hyn yn gynnydd o gymharu ffigur y llynedd, sef 958. Llwyddodd 60 y cant o bawb a ddechreuodd yng nghynllun Dug Caeredin i gwblhau eu gwobr yn 2010–2011.

Rhoddwyd gwobrau i grwpiau o'r cyrff, ardaloedd ac ysgolion canlynol:

  • Sgowtiaid Fforio Sir Gr
  • Coleg Sir Gr
  • Ysgol Heol Goffa, Ysgol Sant Ioan Llwyd, Ysgol Dyffryn Aman, Ysgol Bro Myrddin, Ysgol Bryngwyn, Ysgol Coedcae, Ysgol Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Emlyn, Ysgol Maes yr Yrfa, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Ysgol Pantycelyn, Ysgol y Strade, Ysgol Tre-Gib

Bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig, mae oddeutu 275,000 o bobl ifanc yn cael cymorth drwy gynllun Dug Caeredin.

1 CommentPostiwch sylw

Carmarthenshire Youth Editor

Carmarthenshire Youth Editor

Rhoddwyd sylw 38 mis yn ôl - 20th February 2012 - 16:32pm

Rhan 2 Tori James - http://youtu.be/4c8aO9YLGUk

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50