Croeso i Ieuenctid Sir Gâr! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cwestiynu Keith Towler

Postiwyd gan DeadAngelLover22 o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 03/04/2012 am 12:28
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl

  • keith
  • keith
  • keith

English version

Ar ddydd Iau 19 Ebrill 2012 bydd digwyddiad yng Nghaerdydd yn cael ei gynnal gan theSprout yn rhoi cyfle i bobl ifanc yng Nghymru a'r sefydliadau sydd yn gweithio gyda nhw, i gyfarfod Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler.

Efallai ti wedi clywed amdano yn y newyddion neu mewn erthygl wedi'i bostio ar theSprout o'r blaen. Ei waith o ydy "i hyrwyddo lles plant a phobl ifanc" ar draws Cymru gyfan, felly rydym ni yn lwcus iawn i gael ychydig o'i amser.

Bydd hwn yn sesiwn cwestiwn ac ateb cyhoeddus a gall unrhyw un ddod. Felly os wyt ti'n meddwl fod yna rywbeth hoffet ti wybod ac mae gen ti'r amser i ddod draw yna pls gwna.!

Bydd yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar y dyddiad uchod ac yn cychwyn am 4.30yp. Bydd Keith Towler yno am awr a phaid bod ofn, mae'n ddyn cyfeillgar iawn a bydd yn hapus i ateb dy gwestiynau!

(Cyhoeddwyd r erthygl yma am y tro cyntaf ar 16 Mawrth 2012.)

Digwyddiadau – Cwestiwn ac Ateb gyda Keith Towler

Gwefan Comisiynydd Plant Cymru

Gwybodaeth – Hawliau Plant

Erthyglau Perthnasol:

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50