Croeso i Ieuenctid Sir Gâr! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Tudalen SMART

Beth yw prosiect SMART?

Cafodd prosiect SMART ei greu yn ddewis arall yn lle mynd i’r ysgol. Nid yw pawb sy’n cychwyn ar flwyddyn 10 neu 11 yn ymdopi’n dda â’r dull addysgu traddodiadol neu hyd yn oed yn ei hoffi, ac mae prosiect SMART yn berffaith i’r myfyrwyr hynny!

Beth yn union ydych chi’n ei wneud ym mhrosiect SMART?

Mae myfyrwyr prosiect SMART yn gweithio mewn grwpiau bach ac yn gweithio ar eu sgiliau cymdeithasol, eu sgiliau sylfaenol a’u sgiliau bywyd. Mae’r sylw’n cael ei hoelio ar sgiliau galwedigaethol drwy gyrsiau a phrofiad gwaith.

Bydd digonedd o hyder a hunan-barch gan bob myfyriwr pan fydd yn gadael rhaglen SMART.

Sut beth fyddai diwrnod arferol?

Mae’r diwrnod ysgol yn para o 10:00am - 15:00pm bum diwrnod o’r wythnos. Mae’r tymor yn dilyn yr un amserlen ag ysgolion lleol eraill, felly byddwch yn rhydd i dreulio amser yng nghwmni eich ffrindiau yn ystod y gwyliau!

A oes cyfle i gael hwyl hefyd?

Wrth gwrs! Nid ystafell ddosbarth arferol yw prosiect SMART! Mae nifer o weithgareddau y gallwch ddewis ohonynt:

  • A ydych chi’n meddwl eich bod yn gogydd reit dda? Rhowch gynnig ar goginio unwaith yr wythnos dan raglen SMART ac yna cymerwch ran yng nghystadleuaeth ’master chef’.
  • Wrth eich bodd â phlant? Gallwch ddilyn cwrs gofal plant lle byddwch yn dysgu am ddatblygiad plant, diogelwch, chwarae a chymorth cyntaf.
  • Hoff iawn o geir cyflym? Dysgwch am yr offer, diogelwch, cydrannau’r injan a’r car, mewn garej go iawn.
  • Ymhlith y gweithgareddau eraill sy’n hwyl mae: celf a chrefft, chwaraeon, diffodd tanau, a llawer mwy!

A oes cyfle i fynd ar deithiau?

Mae myfyrwyr rhaglen SMART yn cael eu gwobrwyo drwy gydol y flwyddyn am eu gwaith caled a phresenoldeb da: mae saethu pelenni paent, bowlio, partïon gwisg ffansi, cyfle i fynd ar gwch agored ar afon Gwy a barbeciw ffarwel i gyd yn rhan o’r profiad a gewch yn rhaglen SMART.

Sut gallaf ymuno â rhaglen SMART?

Rhaid i bob un gael ei gyfeirio gan ei ysgol. Dylai pennaeth eich blwyddyn allu eich helpu i gael eich cyfeirio.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.thesmartproject.org.uk

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50